Hier je uitleg voor de app:

1. Heb je een uitnodiging ontvangen? Zo nee, mail naar info@fullbody.nl . Zo ja, registreer deze en ga verder met stap 2.

2. Installeer de app ’teamup members’, kies een datum en registreer jezelf.

3. Als je niet kunt is het verzoek jezelf z.s.m. af te melden zodat wij weten wie komt. Als je onverhoopt niet kunt wordt conform het annuleringsbeleid de les als afgenomen gerekend indien niet tijdig afgezegd. Het annuleringsbeleid hangt in de gym, bij de balie.