PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Fullbody Gym B.V. kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Fullbody Gym B.V., en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Fullbody Gym B.V. verstrekt. Fullbody Gym B.V. kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw wensen en doelstellingen die u heeft ingevuld
– Uw IP-adres

WAAROM Fullbody Gym B.V. GEGEVENS NODIG HEEFT
Fullbody Gym B.V. verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.


Daarnaast kan Fullbody Gym B.V. uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG Fullbody Gym B.V. GEGEVENS BEWAART
Fullbody Gym B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden bewaard tot u te kennen geeft dat wij deze gegevens moeten verwijderen.

DELEN MET ANDEREN
Fullbody Gym B.V. verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de
uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Trainers die voor Fullbody Gym B.V. werken of ingehuurd worden zijn verplicht uw gegevens conform hun contract vertrouwelijk te behandelen. Voor de verwerking van nieuwsbrief wordt gebruik gemaakt van software en providers van Gmail en Mailchimp. De gegevens worden onder andere in systemen ingevoerd die nodig zijn de trainingen te plannen, voeding te registreren en toegang te verschaffen en blijven bewaard tót de klant aangeeft nooit meer gebruik te willen maken van ons aanbod met een maximum van 10 jaar.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Fullbody Gym B.V. worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Fullbody Gym B.V. gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS
Fullbody Gym B.V. maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Fullbody Gym B.V. bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Fullbody Gym B.V. te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Fullbody Gym B.V. heeft hier geen invloed op. Fullbody Gym B.V. heeft Google geen toestemming gegeven om via Fullbody Gym B.V. verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@fullbody.nl. Fullbody Gym B.V. zal zo snel mogelijk, maar binnen acht weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
Fullbody Gym B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Fullbody Gym B.V. maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Fullbody Gym B.V. verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Fullbody Gym B.V. op via info@fullbody.nl. fullbody,nl is een website van Fullbody Gym B.V.. Fullbody Gym B.V. is als volgt te bereiken:

Postadres: Rijnstraat 34  2223ED Katwijk
Vestigingsadres: Koningsduin 1 Katwijk
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 71087443
Telefoon: 06-53404722
E-mailadres: info@fullbody.nl